كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) مهدي زكي زاده قريه علي

مهدي زكي زاده قريه علي
[ شناسنامه ]
پس ازقيامِ چشمِ تو، حكمِ عشق ...... يكشنبه 94/10/20
احساس خوب ...... جمعه 94/10/18
عشقِ خوا ...... جمعه 94/10/18
چشم هايت ...... جمعه 94/10/18
حال وروزِ ماودنيا ...... جمعه 94/10/11
قابِ غزل ...... دوشنبه 94/10/7
فراموشي ...... يكشنبه 94/10/6
رؤيا... ...... سه شنبه 94/10/1
بي تو روزم نيز يلدايي شب است ...... سه شنبه 94/10/1
جوجه نشمرده ي پاييز ...... سه شنبه 94/10/1
دورازتو ...... سه شنبه 94/9/24
جاي خودرا بازكرد و... ...... سه شنبه 94/9/24
استادِدلدادگي ...... جمعه 94/9/20
قهرمان بي پرچم ...... جمعه 94/9/20
ردِّپاىي بربرف ...... دوشنبه 94/9/16
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها