كل عناوين نوشته هاي مهدي زكي زاده قريه علي

مهدي زكي زاده قريه علي
[ شناسنامه ]
سرفراز ِ بي سر ...... چهارشنبه 96/6/1
گرمي بازار غزل ...... چهارشنبه 96/6/1
خوب است ...... چهارشنبه 95/12/4
و ه چه خوب است ...... دوشنبه 95/12/2
تولدت مبارک باد اسفند ...... دوشنبه 95/12/2
آرامش ...... شنبه 95/10/18
آلوده دماوند ...... شنبه 95/10/18
  ==>   ليست آرشيو شده ها