كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) مهدي زكي زاده قريه علي

مهدي زكي زاده قريه علي
[ شناسنامه ]
همت واميد ...... دوشنبه 94/12/17
شيک پوش بودن فرهنگيان!!!الزامي ست.خداياشکرت ...... شنبه 94/11/17
آقا و آقا زاده!!!! ...... شنبه 94/11/10
كوچه عطرآگين شد از اين پا و آن پا كردنت ...... شنبه 94/11/10
اماااااااااا ...... شنبه 94/11/10
علي(ع) ...... يكشنبه 94/11/4
زده باران ...اما... ...... يكشنبه 94/11/4
منتقد ...... شنبه 94/11/3
باران و آلودگي ...... شنبه 94/11/3
دست بوسي ...... پنج شنبه 94/11/1
فقط حرف از عشق داريم ...... پنج شنبه 94/11/1
پُست کرديم ...... چهارشنبه 94/10/30
اي مرگ... ...... دوشنبه 94/10/28
حرف دل ...... سه شنبه 94/10/22
سحر نيز ميشود ...... يكشنبه 94/10/20
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها