شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
خوشتر از سخن عشق نديدم هرگز... يادگاري که در اين گنبد دوار بماند.....شعر تان بس زيبا بود.
سپاس از حسن توجه و بذل عنايتتان
@};- بزرگواريد..
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
رتبه 1
1564 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top