شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] عمريست مرا به خويش مي خوانَد عشق از هر که بغيرِ دوست مي رانَد عشق مرغي شده جلدِ بامِ اين خانه خراب يک پا سرِ شعرِ مهر ، مي مانَد عشق #مهدي_زکي_زاده اوقاتمان سرشار از رويايِ زيبايِ دوست بخيرو بمهربادا بلطف دادارِمهرآفرين
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1510 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top