شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] توو تُنگِ بلورين دلم تَنگِ توست چه رقص قشنگي توو آهنگِ توست مي خوام بشکنم اين قفس رو ،برم اميدم به سرسختيِ سنگ توست به بارونِ اشکم بتاب و بخند که رنگين کمون،عشقه، همرنگِ توست توسرشارِ مهري، زمين ميخوره کسي که توو ذهنش پيِ جنگِ توست دروغ هم که باشه ، قشنگه صدات دلم عاشق طعم نيرنگ توست شبِ کوچه مو غرق مهتاب کن توو تُنگِ بلورين دلم تَنگِ توست #مهدي_زکي_زاده شبمان بخير و بمهر سرشار از تبسم پُرمهرِ رويِ ماهِ دوست باد بلطف دادارِ مهرافرين #نرنجيم_و_نرنجانيم_عشق_است
علي-1301
98/11/25
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
رتبه 1
1510 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top