شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] عشق جريان يافت ازسرپنجه يِ اين پنج تن ساده اند و باصفا و مهر آيين، پنج تن در تلاطم هايِ دنيا، در هجومِ تند باد ناخداي باخداي کشتيِ دين، پنج تن #مهدي_زکي_زاده با اقتدا به انوارِ پاکِ پنج تن آل عبا راه صلاح و خير و عاقبت بخيري بيابيم و رها شويم از دنيايِ تاريکي و کين و دروغ و ريا بلطف دادارِ مهرآفرين
*ليلا*
98/11/14
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1510 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top