شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] ميبرم کنج قفس سر زيرِ بالِ خويشتن گِريَم از شوقِ خود وخَندم بِحالِ خويشتن بخت بد وقتي تباني ميکند با روزگار سر زنم با نيتِ خوبي به فالِ خويشتن مِنَّت از مردان و نامردان نمي خواهم کشيد ميکشم برشانه يِ خسته وبالِ خويشتن جز براي دوست دردِ دل نخواهم گفتن و صبر دندان مي زنم برسيبِ کالِ خويشتن مادرم با چشم و دل سيري بزرگم کرده است دارم از جدِّ پدر عشق زلال خويشتن بنده يِ شکرم ،سکوتم از رضايت برقضاست برستمگر ميزنم مشتِ جدالِ خويشتن سربلندو سربزيرم، مي پرم تا اوج عشق مي برم کنج قفس سر زيرِ بالِ خويشتن #مهدي_زکي_زاده سرشار باد دلمان از پرواز در آسمان عشق به بال رويا و برشانه ي احساسمان جاري باد آبشار گيسويِ ساسر ناز دوست بلطف دادارِ مهرآفرين #دور_باد_از_جانمان_منت_از_دونان_براي_نان #نرنجيم_و_نرنجانيم_عشق_است
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1510 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top