شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] ما خيلي چيزهاي زيبا را از دست ميديم چون که در زمانهاي درست ذهنمون مشغول افکار غلط است(ترجمه متن آلماني تصوير) به نيکي بيانديش و زيبا ببين که زيبا شود آسمان و زمين بدي ديدي از کس، بدش را نخواه خداگونه بر بد،نکويي گزين #مهدي_زکي زاده اگر بد ميکنند و نا زيبا تو مانند خالقت خوب باش و زيبايي را رواج ده که لايق زيبايي و خوبي هستي جهانمان سرسار از خوبي و زيبايي باد الهي
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
رتبه 1
1510 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top