شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] غزل بانو ، نگاهت را بنازم که چشمِ شيرگيرم را شکاريد خوشا آندم که ابرِ چشمت از شوق به شورستانِ قلبم ، مهر باريد #مهدي_زکي زاده سلام.صبح و روز و روزگارمان بخيرو بمهر باد بلطف دادارمهرآفرين
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1185 برگزیده
1283 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top