شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] ‍ دوباره يك غزل سروده ام بنامِ چشمِ تو نه اين غزل كه جان ودل دهم بكام چشمِ تو كبوترِ دلِ من از تمامِ بندها رهَد كه عاشقانه پرزند بسويِ بامِ چشمِ تو غزالِ چشمِ مستِ تو شكارِشير ميكند عجب نباشد اَر فِتَد دلم بدامِ چشمِ تو چه جمعه ها به مكتبِ وفا، دلِ شكسته ام... نشسته دانش آموزي، به احترامِ چشم تو به زخم هايِ جانم اززبانِ اين وآن، فقط... تبسمِ تومرهم است والتيامِ چشمِ تو هم عطرِ مريمِ تنِ تو مرده زنده ميكند... وهم ترانه ميچكد زِ هَر كلامِ چشمِ تو هوايِ شهر خوش شود درآن دمي كه ميرسي وعشق حكم ميكند پس ازقيامِ چشمِ تو . . #مهدي.زكي زاده چشم هامان روشن بادبديدارِ جمال وچشمِ نرگسي دوست بلطف داداردادگستر
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
1 امتیاز
1227 برگزیده
1281 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top