شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] سلام آقا;سلام آقاي خوبي جهان خالي شداز آواي خوبي زمين همبستر پستي.پلشتي ست نمانده دروجودي ناي خوبي دل آدم زمينخواري گرفته وسيب آلوده ترحواي خوبي بيا تادل بهاران رابفهمد زمان راپرکن ازمعناي خوبي #م.ز
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
1 امتیاز
1082 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top