شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] ‍ پوشم بقامت دل پيراهن خيالت سرميگذارم هرشب بردامن خيالت باشعر ميرهد دل از پيله ي زمانه پروانه ميشود باز درگلشن خيالت خواهد خيالم از شوق زايد غزل برايت گردم بياد رويت آبستن خيالت درقحطي محبت تعبير خواب من باش نان ده به مصر جانم از خرمن خيالت برجام لب تبسم بنشان که گيردآرام بي سرزمين غمگين درميهن خيالت دنيا مرادبخود ديد با آرزوي وصلت جان ميدهد دلم را عطر تن خيالت #مهدي.زکي زاده دلمان سرشار باد از مهر و خيال دوست بلطف دادارمهرآفرين
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1091 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top