شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] ‍ پوشم بقامت دل پيراهن خيالت سرميگذارم هرشب بردامن خيالت باشعر ميرهد دل از پيله ي زمانه پروانه ميشود باز درگلشن خيالت خواهد خيالم از شوق زايد غزل برايت گردم بياد رويت آبستن خيالت درقحطي محبت تعبير خواب من باش نان ده به مصر جانم از خرمن خيالت برجام لب تبسم بنشان که گيردآرام بي سرزمين غمگين درميهن خيالت دنيا مرادبخود ديد با آرزوي وصلت جان ميدهد دلم را عطر تن خيالت #مهدي.زکي زاده دلمان سرشار باد از مهر و خيال دوست بلطف دادارمهرآفرين
چراغ جادو
آواي روستا
1 امتیاز
1164 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top