شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] ‍ ‍ ‍ مي روم هرشب به خوابش گرچه سهمم نيست او در تمام خاطراتم دم به دم جاريست او چشم در چشمِ خيالش مينشينم هر نفس خلق مي پرسند و ميگويم بِحاشا : کيست او؟!! شعر را چون شانه بر گيسويِ رويا مي زنم مايه يِ آرامشِ جانم به دنيا چيست؟ او جان به آوايِ مسيحايي دهد دلمرده را بانفس هايِ بهاري همنفس ، همزيست، او... در مسير عمر خوبانِ فراوان ديده ام آنکه مهرش در دلم تا انتها باقي ست...او #مهدي.زکي زاده شبمان بخير و به مهر و سرشار آرامش باد به يادِ دوست بلطفِ دادارِ مهرآفرين
عالي و زيبا
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
1 امتیاز
1052 برگزیده
1289 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
بیشتر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
بیشتر

خدمات عمومی

مشخصات

 • مشخصات فردی
 • مشخصات ظاهری
 • تصویر شخصی
 • از نگاه دیگران

تنظیمات

 • تنظیمات پارسی یار
 • تنظیمات کاربری
 • تغییر رمز ورود
 • حذف پارسی یار

شبکه دوستان

کاربران مسدود شده

خدمات طلایی

مشاهده کاربران حاضر

اجاره فضای بارگذاری

حذف تبلیغات

حساب اعتباری

 • پرداخت اینترنتی
 • پرداخت بانکی
 • انتقال اعتبار
 • صورت حساب

ایجاد پشتیبان

 • از پیام های ارسالی
 • از نظرات ارسالی
 • از پیام های خصوصی
 • از پیام های نگهداشته
 • از پیام های بازنشر شده

خدمات پیامک

 • تنظیمات تلفن همراه
 • دفتر تلفن همراه
 • ایجاد/ویرایش گروه
 • ارسال پیامک

  • برای شبکه دوستان
  • برای کاربران حاضر
  • برای متولدین امروز
  • برای متولدین فردا
  • برای همه کاربران
  • برای دفتر تلفن شما
  • برای همه دفتر تلفنها

ارسال پیام ویژه

 • برای دوستان
 • برای کاربران حاضر
 • برای متولدین امروز
 • برای متولدین فردا
vertical_align_top