شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] سفره ي خالي ازنان صورت پدر وچشمان مادر ازخجالت سرخ. پولش که نه... بوي نفت ميدهد سفره ي پلاستيکي مان #مهدي.زکي زاده #سپکو
تقصير احمدي نژاده که نفت رو آورد سر سفره مردم :/ آخه نفت که خوردني نيس:(
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1164 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top