شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] سفره ي خالي ازنان صورت پدر وچشمان مادر ازخجالت سرخ. پولش که نه... بوي نفت ميدهد سفره ي پلاستيکي مان #مهدي.زکي زاده #سپکو
تقصير احمدي نژاده که نفت رو آورد سر سفره مردم :/ آخه نفت که خوردني نيس:(
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1254 برگزیده
1279 دوست
vertical_align_top