شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] چشم اميدش سوي سطل آشغال است دنيابه چشمش تحفه اي بي قيل وقال است آيا براي رأي (ميليون ) خرج کن ها خدمت کننداورا؟!نه...واللهِ محال است #مهدي.زکي زاده دوربادازايران وايراني,فقرودروغ وريابلطف دادارمهرآفرين
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1185 برگزیده
1283 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top