شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] به رنجاندن اين و آن دل مبند نرنج و نرنجان و شادان بخند که هر کس گزندي رساند به خلق رساند بر او چرخ گردان گزند نياور به حقِّ کسي کوتهي که دستِ تظَلُّم برآرَد بلند خدا بگذرد شايد از حق خويش ولي نگذرد از دلِ دردمند به دستت گره مي گشايد خدا به نيکي درِ غم برويت ببند دهي هرچه بازت دهد روزگار از آموزگارِ زمان گير پند #مهدي_زکي_زاده بي شک هرچه کنيم، باز خواهيم ديد الهي که با دستگيري و رعايت حق مردم و وفاي بعهد و نيکي در حق خويش نيکي کنيم بلطف دادارِ دادآفرين زندگيمان سرشار از معجزه هاي پرمهر و صادقانه باد الهي
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
رتبه 1
1510 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top