شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] خواهش دارم يک دقيقه وقت بگذاريد و مطالعه کنيد و براي گروهها اريال کنيد! هنگامي که در رستوران يا هتل هستيد و شکر يا شير چاي خود را بيشتر از مقداري که در خانه مصرف مي کرديد مصرف مي کنيد، بيانگر اين است که شما زمينه فساد را داريد. وقتي که در رستوران يا اماکن عمومي هستيد و مقدار زيادي دستمال کاغذي، صابون يا عطر استفاده مي کنيد، در حالي که در منزل خودتان اين گونه نيستيد بدين معنا است که اگر شرايط اختلاس براي شما فراهم شود اختلاس مي کنيد. اگر در جشن ها و بوفه هاي مفتوح زياد مي خوريد در حالي که مي دانيد شخص ديگري آن را حساب مي کند، بدين معناست که اگر فرصت خوردن مال ديگران را پيدا کنيد اين کار را خواهيد انجام داد. اگر معمولا هنگامي که در صف ‌هستيد و حقوق در صف بودن را راعايت نمي کنيد، پس شما زمينه اين را داريد که براي رسيدن به هدف خود از کتف ديگران هم بالا برويد. اگر بر اين باور هستيد که هر چه را در خيابان پيدا کرديد حق شما است در حالي که مال ديگران بوده است، پس قابليت دزدي در شما وجود دارد. اگر جزو کساني هستيد که فاميلي ديگران بيشتر از اسم آن ها براي شما اهميت دارد، يعني اين که در شما زمينه نژاد پرستي وجود دارد و احتمال دارد که تنها با توجه به اصل و نسب ديگران به آن ها کمک کنيد، هم چنين ايده و افکار ديگران براي شما مهم نيست بلکه تنها خود شخص براي شما اهميت دارد. هنگامي که به قوانين راهنما و رانندگي توجهي نداريد و به آن اعتنايي نمي کنيد، بيانگر اين است که شما زمينه تجاوز و سرکشي را داريد حتي اگر قرار باشد اشخاص بي گناهي هم در اين بين صدمه ببينند. هنگامي که اين پيام را خوانديد و از خود سوال کرديد که اين مسايل ضروري نيستند، يعني اين که شما مصلحت خود را بر مصلحت مجتمع ترجيح مي دهيد. بياييم مبارزه با فساد را از خود شروع کنيم! همت کنيد، شروع کنيد و ديگران را هم در جريان بگذاريد! انال ي جرعـہ تاريـــخ @PERSIAN_HISTOLOGY https://t.me/joinchat/AAAAAD8_IUpkx3yf_Uq7NA
چراغ جادو
آواي روستا
1 امتیاز
1185 برگزیده
1283 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top