شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] https://www.instagram.com/p/BnrfD7elWMI/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1cj0z10cdf15r ماهي بِخون نشست وتنش پُرستاره بود خونين از اين حديث دلِ گوشواره بود سر بوسه زد به نيزه که شرمنده اش کند بي شرم نيزه دار سويِ گاهواره بود #مهدي.زکي زاده روز و روزگارمان سرشار باد از مهرباني وخيرخواهي و دوري از کينه وجهل و ريا بلطف دادارِمهرآفرين
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1131 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top