شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] https://www.instagram.com/p/Bnp40VslZ9J/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=ti0dwehjqwfa ني نميخواست شود #نيزه,به نيزار گريست ساختنداز تنه اش #دار, سپيدار گريست بوسه #برجام دروغين زدگان مست شدند و بر اين مستي بي جا دل هشيار گريست شب دراطراف حرم,کشتي بي تابِ نجات تاکه فردا نرود پاي کسي خار گريست درغم غربت خورشيد هدايت,آنشب حضرت ماه بني هاشم, #علمدار,گريست نه زِ مردن , که براحوال مسلماني که ميکند اينهمه بر #جهل خود اصرار گريست #شيعه ازجان قدمي جاي قدومش دارد تا پرد خوابش از انديشه,عزادار,گريست نيست جز عجز و رياکاري چشمانم ...اگر... برستمگر پُر از اغماض و در انظار گريست #مهدي.زکي زاده در راه #حسين ع باشيم و عزاداريمان دوراز ريا و بيدارکننده و برپاکننده عليه ستم,بلطف دادار دادآفرين
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1185 برگزیده
1283 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top