شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] جمعي شعاريدند وجمعي اختلاسيدند با هرکه پايِ انقلابي سفره لاسيدند مادشمنان را تاروماريديم با موشک چون پونه پايِ لانه هايِ مار ماسيدند #مهدي_زکي زاده دوربادازجان ميهن دروغ و بي تدبيري بلطف حضرتِ عشق
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1185 برگزیده
1283 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top