شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] مويش شب تيره,صورتش جلوه ي ماه همصحبت مهر اوست خورشيد پگاه هنگام سحر دعاکنان خواندمش...آه لا حول ولا قوه الا بالله #مهدي.زکي زاده سحرگاهمان سرشاراز نگاه پرمهر دوست.ملتمس دعايتانم
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1164 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top