شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] سلام حضرت باران,درود شاخه ي نور درود يار قديمي,سلام سنگ صبور به استخاره ي رويت,(وان يکاد) آمد بيا, ز نرگس چشمت نگاه بدبين دور #مهدي.زکي زاده #اللهم عجل لوليک الفرج
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1131 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top