شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] مهربانا ,ماه من صبحت بخير همدم و همراه من ,صبحت بخير جلوه کن درآسمانم روز و شب دلبر دلخواه من , صبحت بخير #مهدي.زكي زاده صبح بهاريمان ماهباران روي دوست بادبلطف دادارمهرآفرين
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1082 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top