شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] مهربانا ,ماه من صبحت بخير همدم و همراه من ,صبحت بخير جلوه کن درآسمانم روز و شب دلبر دلخواه من , صبحت بخير #مهدي.زكي زاده صبح بهاريمان ماهباران روي دوست بادبلطف دادارمهرآفرين
چراغ جادو
آواي روستا
1 امتیاز
1227 برگزیده
1281 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top