شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] ‍ ‍ هيچكسي مثل تو غمخوار نيست مثل تو جز خالق دادار نيست از مي حق مست تريني ،ولي علم تو جز در سرهشيار نيست مشتري علم تو هرعالمي‌ست يوسف علم تو به بازار نيست جاي كلام تو ,گهر مي‌دهند چون صدفي چون تو گهربار نيست درس تو چون زمزمه ي عاشقي ست بوسه به دستت زدنم عار نيست بذر محبت به دلم كاشتي غنچه‌ي لبخند ترا،خار نيست علم و عمل برهمه دردي دواست صاحبشان را دل بيمار نيست هركه معلم ادبش كرده است دردوجهان نزدكسي خوار نيست دل چوبه علم و ادب آراستي بنده‌ي ابليس و گرفتار نيست خواب جهالت زتوآشفته شد مثل معلم ،دل بيدار ، نيست روز معلم همه ايام ماست ثانيه‌اي خالي ازاين كار نيست گراميباد روز وهفته بزرگداشت مقام معلم بر بزرگ مردان و زنان عرصه‌ي علم و ايمان و عمل #مهدي.زكي زاده قريه علي معاون پرورشي .شهريار آواي: #مرضيه.اسفندياري
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
1 امتیاز
1131 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top