شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] تادلم همسفر جاده ي مشهد شد يادتان درسرسرگشته به رفت آمدشد عازم کوي رضايم به دعاگويي تان عشق همصحبت وهمراه دلم خواهد شد #مهدي.زکي زاده عازم کوي غريب الغرابيم به دعاگوييتان,ملتمس دعايتانم
*ري را
به سلامتي ان شاءالله .. التماس دعا
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} سلام.اطاعت امرشد...حاجت رواباشي الهي....ودعايم کن رسيدي چو به پابوس حريم شه دين
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1164 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top