شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] تادلم همسفر جاده ي مشهد شد يادتان درسرسرگشته به رفت آمدشد عازم کوي رضايم به دعاگويي تان عشق همصحبت وهمراه دلم خواهد شد #مهدي.زکي زاده عازم کوي غريب الغرابيم به دعاگوييتان,ملتمس دعايتانم
*ري را
به سلامتي ان شاءالله .. التماس دعا
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} سلام.اطاعت امرشد...حاجت رواباشي الهي....ودعايم کن رسيدي چو به پابوس حريم شه دين
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top