شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] تادلم همسفر جاده ي مشهد شد يادتان درسرسرگشته به رفت آمدشد عازم کوي رضايم به دعاگويي تان عشق همصحبت وهمراه دلم خواهد شد #مهدي.زکي زاده عازم کوي غريب الغرابيم به دعاگوييتان,ملتمس دعايتانم
*ري را
به سلامتي ان شاءالله .. التماس دعا
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} سلام.اطاعت امرشد...حاجت رواباشي الهي....ودعايم کن رسيدي چو به پابوس حريم شه دين
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1254 برگزیده
1279 دوست
vertical_align_top