شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ خورشيدبه صدکرشمه خنديدبه ماه گفت ازشب تيره بودمت چشم براه اين نغمه بخوان به شوق هرشام وپگاه لاحول ولا قوه الا بالله #مهدي.زکي زاده صبحمان بخيروشادي باد,به نور روي حضرت دوست وگرم درآغوش خداوند
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1185 برگزیده
1283 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top