شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ خورشيدبه صدکرشمه خنديدبه ماه گفت ازشب تيره بودمت چشم براه اين نغمه بخوان به شوق هرشام وپگاه لاحول ولا قوه الا بالله #مهدي.زکي زاده صبحمان بخيروشادي باد,به نور روي حضرت دوست وگرم درآغوش خداوند
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1131 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top